1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav soudního lékařství a toxikologie
04.11.2009

Postgraduální studium

Biomedicina na Univerzitě Karlově v Praze
OR 10 – Farmakologie a toxikologie

Školitel:
Doc Ing Marie Balíková, CSc
ÚSLTOX - oddělení Toxikologie
Ke Karlovu 2, Praha 2
Tel. 224967181/80
Tel/Fax: 224911267
mbali@lf1.cuni.cz


 

Zaměření výzkumných prací:

  1. Osud cizorodých látek v organismu se zřetelem na diferenciální diagnostiku intoxikací. Dispozice a metabolismus návykových látek. Vyhledávání a identifikace zatím neznámých metabolitů významných z hlediska diagnostiky intoxikace a posouzení její závažnosti. Studium dispozice návykových látek v alternativních vzorcích jako jsou např. vlasy, sliny s výhledem na praktické aplikace v klinické i forenzní oblasti. Mezioborová spolupráce ve studiu vztahů krevních hladin návykových látek k vyvolaným účinkům pro potencionální využití ve forenzní toxikologii.
  2. Systematický vývoj a rozšiřování toxikologických metod pro nové noxy v nejrůznějších biologických matricích. Stabilitní studie. Zpřesnění a zkvalitnění toxikologické laboratorní diagnostiky za účelem dokonalejší interpretace toxikologických nálezů s významnými klinickými a forenzními dopady na osud jedince.
počet zobrazení: 4490 poslední aktualizace: 04.11.2009
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.