1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav soudního lékařství a toxikologie

Vyhledávání v kontaktechVyhledávat v   ,Detail pracoviště

Číslo oddělení: 360
Název: Ústav soudního lékařství a toxikologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Název EN: Institute of Forensic Medicine and Toxicology, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague
Email:
WWW: http://soudni.lf1.cuni.cz
Telefon: 224 968 615, 224 968 614
Fax: 224 918 985
Adresa: Studničkova 4, Praha 2, 128 21
Přednosta: doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.
Sekretariát: Hana Iblová, Milada Blažková

Zobrazit kontakty z  ,

Přiřazené kontakty

Příjmení, jméno Email Telefon Pozice
Balíková Marie 224967180
224967181
Docent
Bauer Libor 224968617 Odborný asistent
Bílek Matěj 224968618 Odborný asistent
Blažková Milada 224967190 Technicko-hospodářský pracovník
Čabala Radomír 224967194 Docent
Hložek Tomáš 224963288
224967182
Odborný asistent
Hollý Petr Vědecký pracovník
Iblová Hana 224968615 Technicko-hospodářský pracovník
Klán Jaroslav 224967183 Vědecký pracovník
Krylová Michaela 224968602
224968601
Ostatní
Marešová Věra 224967180
224967196
Pedagogický pracovník VaV
Mazura Ivan 224967158
224968610
Docent
Pilin Alexander 224968614 Docent
Růžičková Petra 224967022
224968613
Technicko-hospodářský pracovník
Strejc Přemysl 224968621 Profesor
Strnadová Věra 224967190 Zdravotnický pracovník
Trojan Jan 224968608 Zdravotnický pracovník
Vajtr David 224968603 Odborný asistent
Vaněčková Zdenka 224968616 Zdravotnický pracovník
Židková Monika 224967182 Odborný asistent