1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav soudního lékařství a toxikologie

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců

Rok
Příjmení autora:
Řetězec z názvu:
Kód výzkumného záměru:
Kód projektu:
Počet záznamů na stránce:
  
Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Výsledky vyhledávání podle zadaných kritérií:
Pracoviště:  Ústav soudního lékařství a toxikologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
publikace od 1 do 10 z 243
»   »»

Balíková, Marie
Vzpomínka na Patricka Toselanda
In: Soudní lékařství,roč. 48,č. 4,2003,s. 60-62,XI - biografický článek (životní jubileum, nekrolog) ve vědeckém / odborném časopise,0371-1854,toxikologie.,

Balíková, Marie
Vývojové trendy toxikologických vyšetření v praxi
In: Soudní lékařství,roč. 49,č. 1,2004,s. 7-10,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1210-7875,toxikologie.,

Balíková, Marie
Standardy pro forenzně toxikologická vyšetření - téma k odborné diskuzi
In: Soudní lékařství,roč. 49,č. 4,2004,s. 63-66,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1210-7875,toxikologie.,

Balíková, Marie
Forenzní a klinická toxikologie. Laboratorní toxikologická vyšetření
Galén,Praha,2004,monografie,MSM 111100005

Balíková, Marie
An Event Associated with Fatal 2, 5-dimethoxy-4-bromoamphetamine Overdose
In: 2004 -SOFT-TIAFT- FBI. Global Partners for Justice and Health,Washington DC,2004,s. 247-247,abstrakt ve sborníku,

Balíková, Marie
Zneužití a abuzus gama-hydroxybutyrátu (GHB) a interpretace toxikologických nálezů
In: Soudní lékařství,roč. 50,č. 1,2005,s. 7-8,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1210-7875,toxikologie,

Balíková, Marie
Nonfatal and fatal DOB (2, 5-dimethoxy-4-bromamphetamine) overdose
In: Forensic Science International,roč. 153,2005,s. 85-91,V - kazuistika,0379-0738,toxikologie - forenzní vědy. IF = 1.577 (2005),MSM 111100005, MSM111100001

Balíková, Marie
Hair Analysis for Drugs of Abuse. Plausibility of Interpretation (1)
In: Biomedical Papers,roč. 149,č. 2,2005,s. 199-207,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1213-8118,toxikologie - farmakologie,

Balíková, Marie
Hair Analysis for Drugs of Abuse. Plausibility of Interpretation (2)
In: Biomedical Papers,roč. 149,č. Suppl. 1,2005,s. 61-61,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,1213-8118,toxikologie - farmakologie,

Balíková, Marie
Toxicology in the Czech Republic in 2005
In: Bulletin of The International Association of Forensic Toxicologists,roč. 35,č. 4,2005,s. 112-112,VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise,1080-9945,toxikologie,

publikace od 1 do 10 z 243
»   »»