1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav soudního lékařství a toxikologie
23.05.2021

Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN

Přednosta: doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr.

Součástí ústavu jsou:

TOXIKOLOGICKÁ LABORATORNÍ SLUŽBA (24 h nepřetržitá služba pro vitální indikace akutních intoxikací)

tel./fax: 22491 1267

Národní referenční laboratoř pro forenzní toxikologii (NRLFT) ustanovená Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci VFN v Praze

vedoucí: doc. Ing. Marie Balíková, CSc.

tel.: 22496 7181, 22496 7180

mail: marie.balikova@lf1.cuni.cz

Národní referenční laboratoř pro jedovaté houby

vedoucí: RNDr. et Mgr. Jaroslav Klán, CSc.

tel.: 22496 7183

mail: jaroslav.klan@vfn.cz

Adresa pracoviště Soudní lékařství:

Studničkova 4, 128 21, Praha 2

sekretářka: Hana Iblová

tel.: 22496 8615, 22496 8613

mail: soudni@lf1.cuni.cz, hana.iblova@lf1.cuni.cz

zástupce přednosty pro výuku: doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

alexander.pilin@lf1.cuni.cz

tel.: 22496 8614

fax: 22491 8985

primářka: MUDr. Klára Neureutterová, MBA

mail: klara.neureutterova@lf1.cuni.cz

Adresa pracoviště Toxikologie:

Ke Karlovu 2, 128 08, Praha 2

sekretářka: Milada Blažková

tel.: 22496 7190

mail: toxi@lf1.cuni.cz, milada.blazkova@lf1.cuni.cz

primář: doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr.

mail: radomir.cabala@lf1.cuni.cz