1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav soudního lékařství a toxikologie
eblum 22.03.2024

Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN


5809

Přednosta:

doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr.

Adresa pracoviště Soudní lékařství:

Studničkova 4, 128 21, Praha 2

Sekretářka: Hana Iblová
tel.: 22496 8615
fax.: 22491 8985

email: soudni(zavináč)lf1.cuni.cz, hana.iblova(zavináč)lf1.cuni.cz

Stránky ústavu na webu VFN: zde

Zástupce přednosty pro výuku: doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.
email: alexander.pilin(zavináč)lf1.cuni.cz
tel.: 22496 8614

Primář: MUDr. Pavel Toupalík, Ph.D.
email: pavel.toupalik(zavináč)vfn.cz
telefon: 22496 8621

Charakteristika pracoviště

Ústav je komplexní a konsiliární pracoviště v oboru soudní lékařství, zajišťující autoptická vyšetření i za použití speciálních metodik imunohistochemie. Ústav soudního lékařství pokrývá posudkovou činnost pro orgány činné v trestním řízení na území hl. m. Prahy a ve Středočeském kraji. Mimo základní patomorfologickou diagnostiku je ústav výzkumně zaměřen na průkaz vitální reakce poranění, forensní neuropatologii, onemocnění srdce a cév a diagnostiku patomorfologických změn u osob závislých na omamných a psychotropních látkách. Průběžně jsou využívány nové metody pro imunohistochemická vyšetření. Pracovníci ústavu provedou ročně až 1200 pitev zemřelých osob náhlou a násilnou smrtí.

Adresa pracoviště Toxikologie:

Ke Karlovu 2, 128 08, Praha 2

Sekretářka: Veronika Týblová
tel.: 22496 7190
email: toxi(zavináč)lf1.cuni.cz, veronika.tyblova(zavináč)lf1.cuni.cz

Stránky ústavu na webu VFN: zde

Primář: doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr.
email: radomir.cabala(zavináč)lf1.cuni.cz

Charakteristika pracoviště

Na pracovišti jsou prováděna toxikologická vyšetření vzorků biologického materiálu pacientů (krev, moč, žaludeční výplach), případně i dalších vzorků souvisejících s případem (neznámá tekutina, prášek) pro klinické a soudní účely. Základem je systematická analýza na přítomnost předem neznámých nox (léky, drogy a další xenobiotika) a jejich metabolitů pro diferenciální diagnostiku akutních intoxikací a diagnostiku drogové závislosti. Jsou monitorovány hladiny toxikologicky významných látek jako paracetamol, salicyláty, antiepileptika, antidepresiva, ethylenglykol, etylalkohol a další pro sledování účinnosti terapie při intoxikacích. Stanovuje se i hladina karbonylhemoglobinu v krvi při otravách kouřovými plyny. Dále jsou prováděna různá kontrolní vyšetření sloužící ke sledování užívání terapie (antihypertenziva, hypolipidemika, NTBC aj.) a abstinence od drog při léčebných odvykacích programech. Laboratoř zavedla vyšetřování smolky novorozenců matek se suspektní drogovou závislostí pro diagnostiku vystavení plodu vlivu drog in utero. Především z forenzních důvodů se provádí analýza vlasů, která ozřejmí užívání drog i po delším časovém intervalu, kdy již nejsou prokazatelné v krvi ani moči.

Toxikologické oddělení provádí vyšetření nejen pro VFN, ale i pro všechna zdravotnická zařízení v Praze, na území Středočeského kraje a v případě potřeby pro celou republiku. Oddělení zajišťuje 24 hodinovou pohotovostní službu. Požadavky na vyšetření od soukromých osob je možné dohodnout jak telefonicky, tak osobně v běžném denním provozu.

Součástí ústavu jsou:

TOXIKOLOGICKÁ LABORATORNÍ SLUŽBA 

24 h nepřetržitá služba pro vitální indikace akutních intoxikací
tel./fax: 22491 1267

Národní referenční laboratoř pro forenzní toxikologii (NRLFT) ustanovená Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci VFN v Praze

Vedoucí:
doc. Ing. Marie Balíková, CSc.
tel.: 22496 7181, 22496 7180
email: marie.balikova(zavináč)lf1.cuni.cz


Národní referenční laboratoř pro jedovaté houby

Vedoucí:
RNDr. et Mgr. Jaroslav Klán, CSc.
tel.: 22496 7183
mail: jaroslav.klan(zavináč)vfn.cz