1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav soudního lékařství a toxikologie
11.05.2012

Charakteristika činnosti


Výuka
Ústav zajišťuje pregraduální výuku soudního lékařství pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství a zubního lékařství. Dále zajišťuje výuku povinných předmětů ve dvou bakalářských studijních programech - Toxikologie (nutriční terapeuti) a Základy toxikologie (adiktologie). Předmět Analytická toxikologie je přednášena jako povinně volitelný předmět pro oba lékařské směry ve třetím ročníku a je společně vyučován jako povinný pro pro studenty 3. ročníku přírodovědecké fakulty v oboru Klinická a toxikologická analýza. Soudní lékařství se vyučuje jako povinně volitelný předmět na Právnické fakultě UK a na Policejní Akademii ČR.
 
Vědecká činnost a výzkum
Vědecká činnost je spojena s postgraduální vědeckou výchovou a je zaměřena na patomorfologii, forenzní traumatologii a forenzní toxikologii. Studie sledují časné patomorfologické změny u náhlé a násilné smrti, morfogenezi i etiopatogenezi aterosklerózy, zaměřují se na identifikaci osob např. posttranslační modifikací proteinů ve vztahu ke stáří, identifikaci stop biologického původů, biomechaniku, detekci patologických změn v důsledku abúzu návykových látek. Toxikologické práce jsou orientovány na systematickou aktualizaci a rozšiřování laboratorní diagnostiky akutních intoxikací a odhalování abúzu návykových látek za účelem zkvalitnění interpretace nálezů s významnými zdravotními i forenzními dopady na jedince. Výzkum zahrnuje sledování dispozice nox v organismu a vyhledávání a identifikaci nových metabolitů významných pro diagnostiku a interpretaci.
 
Léčebně preventivní činnost
Léčebně preventivní činnost je zaměřena na diagnostiku příčin smrti u náhle a násilně zemřelých, posuzování správnosti poskytnuté léčby v rámci zdravotních pitev, popřípadě pitev dle § 115 tr. řádu. Toxikologická laboratorní část poskytuje mj. nepřetržité služby v diagnostice při podezření na akutní intoxikace, při kontrolách efektivity léčby otrav, při odhalování abúzu návykových látek a dodržování terapie.

Další činnost
Ústav také pomáhá orgánům státní správy poskytováním objektivních důkazů ve forenzních expertízách při vyšetřování podezřelé kriminální činnosti a poskytuje konzultace v oboru dle potřeb.

počet zobrazení: 12306 poslední aktualizace: 11.05.2012
Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.