1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav soudního lékařství a toxikologie
18.03.2020

Doporučená literatura.


Pro soudní lékařství:
Hirt, M. a kol. Soudní lékařství I. a II. díl. Grada publishing, Praha 2015 a 2016
Kolektiv autorů: Soudní lékařství, Grada Publishing, Praha 1999, s. 606
Strejc, P.: Soudní lékařství pro právníky, I. Vydání, C.H. Beck, Praha 2000, s.118
Kolektiv autorů: Súdne lekárstvo, Osveta, Martin 1987, s.176
Strejc, P.: Soudní lékařství pro právníky, Univerzita Karlova, Praha 1991, s. 64
Hájek, S.: Trauma v soudně lékařské praxi, Avicenum, Praha 1984, s. 180 Pro toxikologii:
Balíková M. : Forenzní a klinická toxikologie. Laboratorní toxikologická vyšetření. Galén Praha 2007
H. Lüllmann, K. Mohr, M. Wehling: Farmakologie a toxikologie. Grada Publ., Praha 2002
R. C. Baselt: Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. 6th ed., Biomedical Publications, Foster City, California, 2002
S. Moeschlin et al.: Klinik und Therapie der Vergiftungen. G. Thieme Vrlg, Stuttgart, 1986
S. B. Karch: Karch´s Pathology of Drug Abuse. CRC Press, Boca Raton, New York, 2002
O. H. Drummer, M. Odell: The Forensic Pharmacology of Drugs of Abuse. Arnold Publishers, London 2001

počet zobrazení: 1242 poslední aktualizace: 18.03.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.