1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav soudního lékařství a toxikologie
09.10.2012

Genetika pro forenzní identifikaci

Cílem nabízeného předmětu je seznámit studenta všeobecného lékařství s oblastí molekulární genetiky, která se pohybuje na rozhraní biomedicíny, práva a spravedlnosti. Představení základních etap přípravy genetického profilu jedince, tj. části biologické (protokolární sběr biologického materiálu, práce s bioinformatickými databázemi a zpracování biologického materiálu pomocí nejrůznějších specializovaných extrakčních technik), dále části technologické (vlastní manipulace s extrahovanou nukleovou kyselinou, amplifikace klíčových jedinečných míst lidského genomu a fragmentační analýza amplifikovaného biologického materiálu) a části genetické (vyhodnocení, zpracování a porovnání získaných genetických profilů, zásady přípravy znaleckého posudku, interpretace získaných genetických dat a obhájení závěrů před soudem) je hlavním úkolem této přednášky. Student by měl být seznámen v průběhu této přednášky se všemi aspekty forenzně genetického testování pro soudní lékařství a kriminalistiku, včetně nových směrů výzkumu, který se v této oblasti velmi prudce rozvíjí.

počet zobrazení: 3508 poslední aktualizace: 09.10.2012
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.